میرزای قمی
میرزا ابوالقاسم بن محمدحسن شفتی قمی جیلانی (گیلانی)
مولوی
جلال‌الدین محمد بلخی
۴ دی ۶۵۲ هجری خورشیدی
فردوسی
ابوالقاسم فردوسی طوسی
19 اسفند 403 هجری خورشیدی
شیخ مفید
ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان
شیخ‌ صدوق‌
ابن بابِوِیه‌ْ، محمد بن علی بن حسین بن موسی‌ بن بابویه‌ قمی‌
شهر ری
سعدی
ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف
۶۷۰ هجری خورشیدی