بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام

فصل اول: کلیات

مکتب اسلام همواره به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بوده است تا به طور کامل زمینه ساز اجرای احکام الهی باشد. شکل گیری تمدن اسلامی با ظهوراسلام آغاز شد و در سده های آغازین اسلام نیز همواره رو به رشد و شکوفایی بود؛ اما برخی عوامل بیرونی و درونی، موجب کندی حرکت تمدن اسلامی گردید. قرن اخیر، به ویژه بروز انقلاب اسلامی ایران را می توان نقطه خیزش جدیدی برای تمدن اسلامی به شمار آورد. پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطفی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بود و با دگرگون شدن معادلات حاکم بر زندگی جمعی، فضای مناسبی برای تمدن سازی اسلامی فراهم شد. انقلاب اسلامی فرصت بی بدیلی را در اختیار متولیان معارف دینی قرارداد تا الگوی اجرایی تمدن اسلامی را طراحی کنند؛ ازاین رو رهبران انقلاب اسلامی همواره هدف ملت ایران و انقلاب اسلامی را ایجاد یک تمدن نوین اسلامی بیان کرده اند. مهمترین کارکرد حوزه های علمیه امامیه در مهندسی تمدن نوین اسلامی عبارت است از: تبیین نظری و کارآمد چهارچوب ها ،هدفها، الگوها و نظام سازی های ناظر بر تمدن نوین اسلامی و ظرفیت سازی و پرورش نیروهای کارآمد متناسب. تحقق این تمدن بدون نقش آفرینی این نهاد امکانپذیر نیست. با توجه به اینکه وصف این تمدن و امتیاز آن بر سایر تمدنها، اسلامی بودن آن است، طبیعتا الگوی پیشرفت و سبک زندگی باید اسلامی باشد که ناظر به یکی از محورهای اصلی تمدنسازی نوین اسلامی، یعنی سبک زندگی فردی و اجتماعی به عنوان بخش نرم افزاری تمدن است که در سیره نبی مکرم اسلام صلی ا لله علیه وآله وسلم و ائمه اطهارعلیهم السلام و پس از ایشان و در طرح جامع واکاوی و احیاءِ نمایی از حیات طیبه علمای جهان اسلام » نیز اقدامی بنیادین به منظور تحکیم سنگ بنای این تمدن است. با توکل به پروردگار متعال و با بهره مندی از انوار قدسی حضرت ثام نالحجج امام علی بن موسی الرضا علیه افضل التحیه والثناء و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و به استناد نامه های شماره ۳۶۱۶۳ مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۷ و شماره ۳۷۶۱۸ مورخ ۲۹ / ۴/ ۱۳۹۸ دفتر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی به منظور تحقق طرح مذکور «بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام » با اساسنامه زیر در آغازین روزهای دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی تأسیس می گردد، به این امید که نتایج این اقدام، قبایی باشد به قامت تمدن نوین اسلامی.

ماده اول: نام بنیاد

بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام، که در این اساسنامه بنیاد نامیده میشود، مؤسسه ای است بین المللی با مأموریت حفظ، بازآفرینی و احیاء تراث فرهنگی معنوی که به استناد نامه های شماره ۳۶۱۶۳ مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۷ و شماره ۳۷۶۱۸ مورخ ۲۹ / ۴/ ۹۸ دفتر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی در آغازین روزهای دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود.

ماده دوم: محل استقرار

محل اصلی استقرار بنیاد، شهر قم است؛ اما در صورت ضرورت م یتواند در دیگر نقاط مهم ایران و سایر کشورهای جهان، شعب یا دفاتری را تأسیس کند یا به انحال و تعطیلی آنها اقدام کند.

ماده سوم: زمان فعالیت

زمان فعالیت بنیاد، نامحدود است.

فصل دوم: مأموریت و اهداف
ماده چهارم: بیانیه مأموریت

نقش آفرینی مؤثر و موفق در اباغ پیام دین مبین به جامعه بشری، از طریق تبیین نظری الگوهای کارآمد استقرار نظام، جامعه، سبک زندگی و حیات طیبه اسامی و بسترسازی جهت حرکت به سوی تحقق تمدن نوین اسامی.

ماده پنجم: اهداف کلان

۱. واکاوی تجارب و اقدامات ارزشمند مستند علما و حوزه های علمیه، مولدسازی و پاسداشت سرمای ههای تراث فرهنگی به عنوان پشتوانه عظیم تاریخی تمدن اسلامی؛

2. احیای سیره و سنت پیامبر اعظم صلی الله علی هو آل ه وسلم و ائمه اطهارعلیه مالسلام در سبک زندگی فردی، اجتماعی و تمدنی با بهره گیری از حیات طیبه علمای جهان اسلام؛

3. استخراج الگوها و ارائه مدل های کاربردی، متناسب با نیاز امروز جوامع بشری بر مبنای سبک زندگی دین محور؛

ماده ششم: وظایف

۱. شناسایی، ثبت، گردآوری، حفظ، طبقه بندی موضوعی، رصد و پایش مستمر اقدامات و تراث فرهنگی معنوی علما و حوزه های علمیه جهان اسلام؛

۲. پردازش و تحلیل موضوعات و تدوین برنامه های به روز و کارآمد براساس بیانیه مأموریت و اهداف کلان بنیاد؛

۳. اطلاع رسانی محتوای تولیدی و فرهنگ سازی مناسب از طریق مدیریت و راه اندازی رسانه های موردنیاز )اعم از شنیداری، دیداری و دیجیتال، گنجینه های مجازی، برگزاری همایش ها، جشنوارهها، نمایشگاهها، مسابقات و تولید محصولات مکتوب و غیر مکتوب فرهنگی؛ و...(؛

۴. ساماندهی و اجرای طرح های مرتبط با هدف ترویج سیره و احیای سبک زندگی دین محور در سطح ملی و بین المللی؛

5. ایجاد واحدها و شهرک های فرهنگی تاریخی حیات طیبه؛

۶. طراحی و تشکیل سامانه های جامع اطلاعاتی و ساختارهای حقوقی و اجرایی موردنیاز؛

فصل سوم: ارکان و تشکیلات بنیاد
ماده هفتم: ارکان

الف. مؤسس
ب. هیئت امنا
ج. هیئت مدیره
د. مدیرعامل
ه . بازرس

ماده هشتم: مؤسس

مؤسس بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام، متشکل از آقایان حضرت آیت الله علیرضا اعرافی ؛ حجت السلام والمسلمین ابوالحسن نواب ؛ حجت السلام والمسلمین سید اکبر حسینی نژاد ؛ حجت السلام والمسلمین حمید محمدی ؛ ایده پرداز و طراح جناب آقای اصغر کشوری می باشند.

ماده نهم: وظائف هیت مؤسس

۱. تصویب و تغییر اساسنامه؛
۲. انحلال بنیاد به پیشنهاد هیئت امنا.
تبصره: پیشنهاد انحال بنیاد، بارأی دوسوم اعضای هیئت امنا و تایید اکثریت هیئت موسس امکان پذیر است.

ماده دهم: هیئت امنا

هیئت امنای بنیاد ،عالیترین رکن بنیاد است و وظیفه تأسیس ،سیاست گذاری کلان، هدایت و نظارت عالیه بر بنیاد را برعهده دارد. این هیئت شامل چهار عضو حقوقی و نه عضو حقیقِیِ متخصص و صاحب نظر در امر احیاء تراث فرهنگی معنوی است.

ماده یازدهم: اعضای حقوقی و حقیقی هیئت امنا

۱.حضرت آیت الله علی رضا اعرافی (رئیس هیئت امنا)؛
2.معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری؛
3. حجت الاسلام و المسلمین ابوالحسن نواب؛
4. .رئیس جامعه المصطفی العالمیه؛
5. رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛
6. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
7. حجت الاسلام و المسلمین سید اکبر حسینی نژاد؛
8. حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی؛
9.اصغر کشوری (طراح و ایده پرداز و دبیر).
تبصره: سایر اعضای حقیقی، به پیشنهاد طراح و ایده پرداز محترم و با تائید رئیس هیئت امنا و توسط ایشان برای مدت سه سال منصوب میشود.

ماده دوازدهم: وظایف هیئت امنا

۱. پیشنهاد تغییر و اصلاحات اساسنامه به مؤسس؛
۲. تصویب ساختار تشکیلات بنیاد؛
۳. تعیین راهبردها ،سیاست ها، خط مشی و برنامه های کلان بنیاد؛
۴. تعیین اعضای هیئت مدیره؛
5. نظارت کلان بر عملکرد بنیاد؛
۶. تائید ترازنامه ها و گزارش عملکرد مالی سالانه بنیاد؛
۷. تعیین بازرس.

ماده سیزدهم: هیئت مدیره بنیاد

هیئت مدیره شامل هفت نفر به اسامی ذیل می باشد:
1. حجت الاسلام و المسلمین سید اکبر حسینی نژاد؛
2. حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی؛
3. حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل عبداللهی؛
4. حجت الاسلام و المسلمین حسن رضایی؛
5. دکتر محمد نصیری؛
6. حجت الاسلام و المسلمین سید هادی میرهاشمی؛
7. اصغر کشوری طراح و ایده پرداز

 

*چگونگی انتخاب اعضای محترم هیئت مدیره چهارم و پنجم در تبصره یک ماده سیزدهم امده است.
تبصره 1: دو نفر از اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد طراح و ایده پرداز و تائید رئیس هیئت امنا برای مدت سه سال منصوب می شود.
تبصره 2: رئیس هیئت مدیره به انتخاب اعضای هیئت مدیره ، برای مدت سه سال منصوب می شود.

ماده چهاردهم: وظایف هیئت مدیره

۱. پیشنهاد ساختار تشکیلات بنیاد به هیئت امنا؛
۲. نصب و عزل مدیرعامل؛
۳. جلب مشارکت سازمانها، نمادها و مردم؛
۴. تصویب بودجه سالانه بنیاد؛
5. تصویب برنامه های بلندمدت و سالانه بنیاد؛
۶. تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی؛
۷. بررسی و تائید گزارش های مالی، حساب و صورت های مالی سالانه، جهت ارائه به هیئت امنا؛
۸. اجرای کلیه مصوبات هیئت امنا؛
۹. تصویب برنامه سالانه و ارائه گزارش عملکرد، ترازنامه و صورت های مالی بنیاد به هیئت امنا.

ماده پانزدهم: مدیرعامل

مدیرعامل بنیاد برای مدت سه سال توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس هیئت امنا منصوب میشود.
تبصره ۱: مدیرعامل بنیاد می تواند از بین هیئت مدیره انتخاب شود.
تبصره ۲: انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده شانزدهم: وظایف و اختیارات مدیرعامل

۱. اجرای برنامه ها و مصوبات هیئت مدیره؛
۲. برنامه ریزی، تصمیم گیری و پیگیریهای لازم به منظور تحقق اهداف، سیاستها و مصوبات؛
۳. ایجاد، توسعه و تعمیق ارتباطات علمی، پژوهشی و رسانه ای با سایر مؤسسات و مراکز ملی و فراملی و انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری مشترک؛
۴. انجام کلیه مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و اسناد تعهدآور بنیاد؛
5. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره بنیاد؛
۶. انجام امور مالی و معاملاتی بنیاد؛
۷. پیشنهاد اخذ تسهیلات به هیئت مدیره؛
۸. ارائه گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و صورتهای مالی بنیاد به مراجع موردنظر؛
۹. پیشنهاد ایجاد یا انحال شعبه ها، نمایندگی ها و واحدهای پژوهشی بنیاد به هیئت مدیره؛
۱۰. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از حقوق بنیاد (شخصاً یا توسط نماینده منصوب از ناحیه ایشان)؛
۱۱. نصب و عزل معاونان، مدیران و رؤسای واحدهای بنیاد در چارچوب ساختار مصوب؛
۱۲ . انجام سایر وظایف محوله از سوی هیئت مدیره.

ماده هفدهم: بازرس

یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل به پیشنهاد هیئت مدیره و تائید هیئت امنا برای مدت یک سال تعیین می شوند.

ماده هجدهم : وظایف بازرس

۱. نظارت بر اقدامات و فعالیت های هیئت مدیره و مدیرعامل؛
۲. نظارت بر حسن جریان امور مالی بنیاد و رسیدگی به دفاتر ،حسابها، داراییها، اوراق، اسناد و قراردادها؛
۳. تهیه گزارش های لازم برای طرح در هیئت امنا.