بررسی فعالیت ها و اقدامات بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام

با حضور سردار باقر زاده ،عضو هیات امنای بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام، فعالیت ها و اقدامات این بنیاد مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ، دکتر اصغر کشوری مدیر عامل بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام گزارش کاملی از فعالیت ها و اقدامات بنیاد، از جمله امضای تفاهم نامه های مختلف […]