نام اصلی:
زاده:
محل زندگی:
درگذشت:
آرامگاه:
همسر(ان):
فرزندان:
دین:
وی‌ در روستای‌ مَدیسه‌ از توابع‌ لنجان‌ اصفهان‌ زاده‌ شد؛ اجداد او اصلاً از سادات‌ موسوی‌ بهبهان‌ بوده‌اند که‌ نسب‌ به‌ موسی‌ بن‌ ابراهیم‌ بن‌ امام‌ موسی‌ کاظم‌ (ع‌) می‌رسانند پدرش‌ سید محمد که‌ متولد کربلا و مدفون‌ در خوانسار است‌، ساکن‌ مدیسه لنجان‌ بوده‌ است‌. او دارای صفات کریمه و همت بلند بود و در کیاست و درایت و مدیریت،گوی سبقت را از دیگر هـم ردیـفـان خـود بـرده بـود او بیان رسا و طبع روان داشت، به حدی که مجلس درس ایشان از پـرجـمـعـیـت تـریـن درس‌های حوزه نجف بود و با توجه به سهولت بیانات و شیوه تدریس همگان می توانستند نسبت به فهم خویش از آن بهره مند گردند. او صـاحـب روح بـزرگ پـایداری و استقامت در راه خدا بود معروف است که فرزند رشیدش حجه الاسـلام والـمـسـلـمین سید حسن اصفهانی…