تشکیل کمیته های جشنواره بین المللی ۱۱۱۱ نان  در تمدن ایران زمین

کمیته های جشنواره بین المللی نان در تمدن ایران زمین تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی حیات طیبه علمای جهان اسلام ،در راستای  اجرای جشنواره بین المللی ۱۱۱۱ نان در تمدن ایران زمین کمیته های رسانه، تشریفات،معماری و هنری و اقلام تبلیغاتی تشکیل شدند.

در کمیته رسانه آقایان دکتر سیفی و دکتر خانکه، در کمیته تشریفات آقای دکتر شهبازی، در کمیته معماری آقای دکتر قربانی پارام و در کمیته هنری و اقلام تبلیغاتی آقایان دکتر ثابت و دکتر سعید آبادی حضور دارند.

نخستین جشنواره ۱۱۱۱نان در تمدن ایران زمین توسط بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی- ایرانی استاد فرشچیان برگزار می شود.

گفتنی است به زودی کمیته کسب و کارهای برخط (استارتاپ ها) راه اندازی و مسئول این بخش اعلام خواهد شد.

روابط عمومی بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام