بنیاد حیات طیبه با مشارکت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد *جشنواره گردشگری غذایی* را برگزار می کند

جشنواره گردشگری غذایی با محوریت* غذای حلال و طیبه* با هویت تاریخی و فرهنگی ایرانی در چارچوب اهداف و ماموریت های بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام تعریف شده و با مشارکت و همکاری دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد، گردشگری غذایی یکی از انواع مهم گردشگری محسوب می شود که باتوجه به ماهیت و نوع آن، محیط جذاب و پرنشاط را برای مخاطبان و خانواده های ایرانی فراهم می سازد که می توانند با مشارکت و حضور جمعی در جشنواره، فضای مطلوب و خاطره انگیزی را برای خانواده ها فراهم سازد و از این منظر *گردشگری خانواده محور* محسوب می شود.

در این راستا بنیاد حیات طیبه در نظر دارد با شناسایی و معرفی انواع غذاهای دارای هویت ایرانی_اسلامی در جشنواره گردشگری غذایی، نسبت به احیا و بسط ارزش های هویت آفرین در ارتقا سبک زندگی به شیوه تمدن ایران اسلامی اقدام کرده و از میراث تاریخی_فرهنگی به یادگار مانده در طول قرن ها در تمدن ایران زمین، صیانت نماید.

 در نشست تخصصی جشنواره گردشگری غذایی که با مشارکت فعال نمایندگان دبیرخانه شورایعالی و بنیاد حیات طیبه برگزار شد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس به عنوان دبیرخانه جشنواره انتخاب شد و مقرر گردید پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع، برنامه ریزی لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره مذکور در ماه های پایانی سال جاری  صورت گیرد.

روابط عمومی بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام