بررسی فعالیت ها و اقدامات بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام

با حضور سردار باقر زاده ،عضو هیات امنای بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام، فعالیت ها و اقدامات این بنیاد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ، دکتر اصغر کشوری مدیر عامل بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام گزارش کاملی از فعالیت ها و اقدامات بنیاد، از جمله امضای تفاهم نامه های مختلف با وزارتخانه ها، سازمان ها و دانشگاه ها و همچنین برگزاری جشنواره بین المللی ۱۱۱۱ نان و تمدن ایران زمین را ارائه کرد.

در این نشست سردار باقر زاده در جریان اقدامات و فعالیت های بنیاد قرار گرفت.

روابط عمومی بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام