انعقاد تفاهم نامه همکاری میان بنیاد حیات طیبه و وزارت تعاون

تفاهم نامه همکاری میان بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شد.

 به گزارش روابط عمومی بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام در راستای اجرایی سازی سند توسعه تعاون مصوب شماره 243163/ت 60546 ه هیات وزیران و تحقق اهداف آن در چشم انداز (10) ساله؛ مبنی بر ایجاد اشتغال مولد، بهبود وضع زندگی ، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی و بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون در چار چوب ارتقاء سبک زندگی مردم به شیوه تمدن ایران اسلامی ، این تفاهم نامه منعقد شد.

این تفاهم نامه به منظور شناسایی انواع مشاغل روستایی و شهری در کشور ، ساماندهی و ایجاد خوشه های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و همچنین ایجاد زنجیره های تامین و توزیع کالا و خدمات ارزش آفرین بخش تعاون در بستر دیجیتال با هدف تحقق برنامه های عملیاتی ذیل راهبردهای مندرج در مصوبه یاد شده تهیه و تدوین می شود .

این تفاهم نامه فیمابین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی آقای مهدی مسکنی 88520129 که  از این به بعد “معاونتنامیده می شود از یک طرف و بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام به نمایندگی آقای اصغر کشوری  که از این به بعد “بنیاد“ نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می شود.

موضوع تفاهم نامه استفاده از مطالعات و تحقیقات صورت گرفته مرتبط با مشاغل به سبک زندگی تمدن ایران اسلامی در بخش تعاون روستایی و شهری کشور با هدف بازار سازی، تقویت و گسترش بازار در انواع مشاغل مولد وکسب و کارهای ارزش آفرین در قالب ایجاد (تعاونی اجتماعی – اقتصادی دیجیتال) (تاد) است.

 از اهداف این تفاهم نامه می توان به  بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، براساس نظام تعاون، کمک به خوشه سازی و شبکه سازی تعاونی ها با هدف تسهیل در امور تامین، بازارسازی،بازاریابی و تعادل در عرضه و تقاضاو حمایت از متقاضیان جویای کار از طریق ایجاد تشکل های تعاونی با هدف توسعه اشتغال کشور اشاره کرد.

مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء 2 سال تعیین می گرددکه در صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.

روابط عمومی بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام