آینده ای روشن در همکاری مشترک بنیاد با کمیته امداد امام خمینی(ره)

طی جلسه مشترک “بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام “و ” کمیته امداد امام خمینی (ره) ” رییس کمیته امداد در روند فعالیت ها و پژوهش های بنیاد در موضوع  محرومیت زدایی و کمک به مستضعفان  قرار گرفت .

در این دیدار که باحضور مدیرعامل و اعضای اجرایی بنیاد  و حاج آقای بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) در دفتر مرکزی کمیته برگزار گردید دکتر کشوری مدیرعامل بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام ضمن معرفی فعالیت های بنیاد ، در زمینه پژوهش ها و مدل های اجرایی  اشتغالزایی ، محرومیت زدایی و کمک به مستضعفان مبتنی بر سیره و سبک زندگی علما نکاتی را عنوان کرده و پیشنهاداتی در خصوص همکاری مشترک در این زمینه ارائه نمود.

حاج آقای بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با ابراز خرسندی از این فعالیت ها آمادگی خود را برای همکاری اعلام و استفاده از ظرفیت های هر دو مجموعه در جهت توانمند سازی قشر آسیب پذیر و محرومیت زدایی خواستار شد.

روابط عمومی بنیاد حیات طیبه علمای جهان اسلام